Category Archives: Photostein

Kdopak žije v lese?

medvedhnedy

V průběhu měsíce prosince jsem se spolu s žáky čtvrtých tříd účastnila projektu studenta Ostravské univerzity, ve kterém porovnával výuku s využitím dotykových zařízení a bez nich. V obou případech žáci vyplnili před začátkem projektu tzv. pretest pro zjištění jejich znalostí, které již mají, následně proběhla dvouhodina na téma živočichové žijící v našich lesích, a nakonec zase vyplnili tzv. posttest. Pro žáky i pro mě to bylo něco nového.

Zkoumáme půdu

IMG_4058

Pokud to ještě trochu jde, vyražte s žáky ven a vemte s sebou iPady. S aplikací Magniscope bude i obyčejná půda zajímavá. Úkolem žáků je nasnímat strukturu různých druhů půd, případně dalších možných povrchů, po kterých se běžně pohybujeme.

Poznáváme živočichy savan

IMG_0156

Aplikace Photostein Lite (free verze) nebo Photostein (placená verze) je primárně určena pro vytváření různých koláží fotografií, ale my jsme ji v přírodovědě použili pro samostatnou práci žáků v tématu „podnebné pásy“, konkrétně tropický pás – travnaté oblasti.