Category Archives: Nápady do hodin

Dvě miminka aneb o rozmnožování s žáky páté třídy

miminka5

„Paní učitelko, budeme na to psát písemku?“ „Na co chceš psát písemku, Tade?“ „No na ten sex přece!“ „Cože?“ „No konečně bych si totiž mohl zlepšit známky.“

Kmeny a kořeny v Pic Collage

2

Nedokážu každý rok odučit vyučovací hodinu podle stejného harmonogramu jako v loni. Vím, že je to pohodlné. A to především v situaci, kdy přípravu i materiály už mám nachystané. Tak proč si neulehčit práci, zejména tehdy, když je ta hodina přímo vymazlená? Prostě mi to nedá.

Dlouhý text v učebnici – postrach všech žáků

IMG_2285

Taky máte tu zkušenost, že když řeknete žákům, ať si vytáhnou učebnici na straně XY a něco si přečtou, začnou se na jejich tvářích objevovat nespokojené výrazy a některým se dokonce oči převracejí zespoda nahoru? Já ano, a tak se to snažím zařídit tak, aby žáci ani nepostřehli, že toho musí hodně přečíst, a ještě je to bavilo. Pomáhají mi v tom výroky, klíčová slova a slovní mraky.

Učíte se o lidském těle? Objevujte sebe.

skitch_logo

Hlava, ramena, paže, zápěstí, chodidla. Různé části těla člověka. V páté třídě pro žáky jednoduchá věc. Co je ale hlezno, bérec nebo bedra? To už je trochu těžší. Třeba vás zaujme, jak jsme si s tím poradili my.

iPad jen na vyhledávání? Skvělý začátek.

IMG_4483

V loňském roce díky výzvě 51 dostalo mnoho učitelů k užívání dotykové zařízení. Jen málo z nich po zařízení sáhlo s nadšením, převažovaly především obavy. „Zase se musím učit něco nového!“ Já říkám: „Začněte s tím, co už umíte. Třeba s vyhledáváním na internetu.“

Jak zatočit s „nudným“ učivem aneb Green Screen v akci

ptakopysk

… to už je jako konec? Možná nejvýstižnější věta charakterizující můj projekt s žáky 5. třídy. Projekt zaměřený na rostliny a živočichy žijící v travnatých oblastech celého světa. Projekt, který začal domácím úkolem…

Kdopak žije v lese?

medvedhnedy

V průběhu měsíce prosince jsem se spolu s žáky čtvrtých tříd účastnila projektu studenta Ostravské univerzity, ve kterém porovnával výuku s využitím dotykových zařízení a bez nich. V obou případech žáci vyplnili před začátkem projektu tzv. pretest pro zjištění jejich znalostí, které již mají, následně proběhla dvouhodina na téma živočichové žijící v našich lesích, a nakonec zase vyplnili tzv. posttest. Pro žáky i pro mě to bylo něco nového.

Výbuch sopky

sopka

Ti, kdo učí chemii, přírodopis, fyziku, přírodovědu, zkrátka přírodní vědy, vědí, že je těžké nebo mnohdy nemožné, žákům vysvětlit podstatu nějakého jevu, aniž byste jim předvedli ukázku, pokus či pustili video. Ale úplně nejlepší je, když si to žáci vyzkouší sami. Jenže, co když se učíte o výbuchu sopky?

Matematika s Aurasmou

chufuova pyramida

Matematiku v páté třídě běžně neučím. Když však mám příležitost ji suplovat, nevynechám možnost využití iPadu při výuce matematiky. Žáci 1. stupně mají na konci 2. období zvládat v matematice vyhledávat a třídit data a zároveň číst a sestavovat jednoduché tabulky. Aby tyto činnosti byly pro žáky alespoň trochu zajímavé, rozhodla jsem se vyzkoušet aplikaci s rozšířenou realitou Aurasma.

Zkoumáme půdu

IMG_4058

Pokud to ještě trochu jde, vyražte s žáky ven a vemte s sebou iPady. S aplikací Magniscope bude i obyčejná půda zajímavá. Úkolem žáků je nasnímat strukturu různých druhů půd, případně dalších možných povrchů, po kterých se běžně pohybujeme.