Matematika s Aurasmou

chufuova pyramida

Matematiku v páté třídě běžně neučím. Když však mám příležitost ji suplovat, nevynechám možnost využití iPadu při výuce matematiky. Žáci 1. stupně mají na konci 2. období zvládat v matematice vyhledávat a třídit data a zároveň číst a sestavovat jednoduché tabulky. Aby tyto činnosti byly pro žáky alespoň trochu zajímavé, rozhodla jsem se vyzkoušet aplikaci s rozšířenou realitou Aurasma.

Vyvěsila jsem po třídě obrázky s různými věžemi nebo výškovými budovami. Některé byly k rozeznání na první pohled, jiné byly zobrazeny jen z části.

london eye 1   bolt tower

Úkolem žáků bylo využít aurasmu k nasnímání obrázku, čímž se jim ukázala nápověda se jménem dané věže či rozhledny.

burdž chalifa  chufuova pyramida

Jakmile žáci zjistili všechny názvy, začali na internetu vyhledávat, jak vysoké věže a budovy jsou a kolik metrů měří. Zjištěná data umístili do tabulky, kterou si nakreslili do sešitu. Pak už začali se zjištěnými daty pracovat.

Zadání úkolů:

1. Seřaďte věže podle jejich výšky od nejnižší po nejvyšší.

2. Zjistěte, jaký je výškový rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší věží.

3. Vypočítejte, kolikrát se nejnižší věž „vejde“ do té nejvyšší.

aurasma matematka

 

Na závěr jsme pak zjištěné výsledky sdíleli.

Když se na vyučovací hodinu podívám z pedagogické stránky, tak největším problémem žáků bylo vyhledat na internetu správnou výšku budovy nebo věže. Asi třetina třídy se nachala zmást  zavádějícím nadpisem článku o Bolt Tower. Dost často si nepřečetli správně text a hledali jen číselný údaj. Chybu jsem však udělala i já, jelikož jsem si nezjistila, že žáci ještě neumí dělit dvojciferným číslem. No co už, použili jsme kalkulačku :-)

Práce s aplikací Aurasma jim nedělala žádné problémy, i když s ní pracovali poprvé. Myslím, že by se takto dalo pracovat i v informatice s podobným cílem hodiny. A umím si představit tuto hodinu i v matematice na 2. stupni, kde by se dala procvičovat desetinná čísla.