Kdopak žije v lese?

medvedhnedy

V průběhu měsíce prosince jsem se spolu s žáky čtvrtých tříd účastnila projektu studenta Ostravské univerzity, ve kterém porovnával výuku s využitím dotykových zařízení a bez nich. V obou případech žáci vyplnili před začátkem projektu tzv. pretest pro zjištění jejich znalostí, které již mají, následně proběhla dvouhodina na téma živočichové žijící v našich lesích, a nakonec zase vyplnili tzv. posttest. Pro žáky i pro mě to bylo něco nového.

Nejzajímavější částí projektu byla práce s kartičkami živočichů. Každý žák obdržel jednu kartu. Jeho úkolem bylo přečíst si informace o živočichovi a podle toho, co se dozvěděl, se zařadit do jedné ze tří skupin. Ve třídě byly rozmístěny cedulky z názvy těchto skupin – masožravci, býložravci, všežravci.

V rámci skupiny si žáci své živočichy navzájem představili, ukázali si obrázky a následně vybrali dva, o kterých vytvořili pro ostatní skupiny hádanky – krátký text o živočichovi bez toho, aby padlo jeho jméno. „Hádání“ bylo pro všechny velmi zajímavé.

Následně každý pracoval s kartou živočicha samostatně v aplikaci Photostein, kde žáci vytvořili koláž s obrázky a texty. Na závěr hodiny proběhla prezentace jednotlivých koláží.

medvedhnedy prasedivoke vyrvelky liskaobecna sykorakonadra veverkaobecna