iPad jen na vyhledávání? Skvělý začátek.

IMG_4483

V loňském roce díky výzvě 51 dostalo mnoho učitelů k užívání dotykové zařízení. Jen málo z nich po zařízení sáhlo s nadšením, převažovaly především obavy. „Zase se musím učit něco nového!“ Já říkám: „Začněte s tím, co už umíte. Třeba s vyhledáváním na internetu.“

Hodina začala netradičně. Po krátkém úvodu na téma zoo jsme se rovnou vrhli na text. V něm se skrývala kukaččí vejce v podobě slov, která nedávala smysl a zdánlivě nesouvisela s tématem. Bylo jich pět a žáci je měli při prvním čtení najít.

Třeba se vám podaří jedno najít v ukázce:

Původním účelem zoologických zahrad bylo především seznámit návštěvníka s co největším počtem různých druhů zvířat z celého světa. K významné změně došlo a ž v nedávné době. Zoologické zahrady se mění v centra vzdělávání a odpočinku a v centra kůň, ve kterých se snaží zachránit zvířata, z nichž mnohá už v přírodě nežijí nebo v nejbližší době vymizí.

Při druhém čtení jsme se společně pokoušeli vysvětlit a objasnit význam zoologických a botanických zahrad. No a pak jsme se zase vrátili ke kukaččím vajíčkům, těmi byly rodové názvy pěti zvířat (kůň, hroch, medvěd, tygr, mravenečník). A tady přišel na řadu iPad a vyhledávání na internetu poprvé. Úkoly dostali žáci ve formě jednoduché tabulky.

IMG_4489

 

Jenže toto byla ta lehčí část. Jakmile byla tabulka ze strany žáků vyplněna, museli ji nastříhat na jednotlivé kartičky a nalepit do správného místa ve slepé mapě České republiky. Do prázdných míst mapy pak měli žáci za úkol dopsat, proč jsou zoologické zahrady tak důležité. Mohli využít informací z textu, který jsme v úvodu hodiny společně rozebírali, nebo opět vyhledávat informace na internetu. Na závěr měli ještě dokreslit obrázky živočichů, které můžeme vidět v zoologických zahradách.

IMG_4486  IMG_4487

 

Vyhledávání na internetu je jednou z informačních gramotností, kterou by měli žáci na 1. stupni základní školy zvládnout. A i když vyhledávání nebylo cílem hodiny, myslím si, že se stalo prostředkem k jeho dosažení.

Na závěr informace pro ty, kteří mají stále ještě obavy z využívání dotykového zařízení v hodinách a nebo třeba neví, jak na to.

Veškeré pracovní listy pro tuto vyučovací hodinu byly vytvořeny na počítači. iPad jsme opravdu používali jen na vyhledávání. Takže se nebojte a jděte do toho :-)