Dlouhý text v učebnici – postrach všech žáků

IMG_2285

Taky máte tu zkušenost, že když řeknete žákům, ať si vytáhnou učebnici na straně XY a něco si přečtou, začnou se na jejich tvářích objevovat nespokojené výrazy a některým se dokonce oči převracejí zespoda nahoru? Já ano, a tak se to snažím zařídit tak, aby žáci ani nepostřehli, že toho musí hodně přečíst, a ještě je to bavilo. Pomáhají mi v tom výroky, klíčová slova a slovní mraky.

Dnes budeme tak trochu vařit. Jako ingredienci budeme potřebovat slova, věty nebo chcete-li výroky, papíry, nůžky, lepidla, iPady a aplikaci Cloudart. Každé vaření potřebuje nějaký čas na přípravu. Totéž platí i pro nás.

  1. Přečtěte si text v učebnici a vytvořte z něj pro žáky věty s pravdivými či nepravdivými výroky.

Trocha inspirace neuškodí:

Krtek obecný je hmyzožravec. Říká se, že denně spotřebuje tolik potravy, kolik sám váží.

Vlaštovka vyvádí mláďata čtyřikrát do roka.

Čáp bílý patří k zákonem chráněným druhům.

  1. Zkontrolujte, zda máte na iPadu aplikaci CloudArt.
  1. Vytiskněte výroky pro žáky, vezměte spoustu kancelářských nebo jiných papírů, iPady a běžte učit  :-)

Jak to „vaření“ probíhalo u nás?

Každý žák ode mne obdržel čistý papír, který si rozdělil do tří sloupců. Jednotlivé sloupce si nadepsal slovy JEDLÉ – NEJEDLÉ – PŘEVAŘIT. Následně žáci obdrželi papír s vytištěnými výroky, ty rozstříhali na kartičky a po společné poradě ve dvojici je měli položit do jednoho z těch sloupců.

IMG_4637 IMG_4646

Jedlé = výroky, o kterých jsme přesvědčeni, že jsou pravdivé

Nejedlé= výroky, o kterých si myslíme, že jsou nepravdivé

Převařit= výroky, u kterých bychom chtěli něco pozměnit nebo upravit

Až měli výroky roztříděné, vzali si učebnice s textem. Text si přečetli a zároveň v něm hledali, zda své výroky umístili do správného sloupce. Pokud ne, mohli daný výrok přesunout. Následně výroky nalepili.

IMG_4644 IMG_4647

Jelikož jsem měla vytvořené tři druhy výroků, vždy pro dvojici živočichů (vlaštovka + čáp, krtek + ježek, straka + poštolka), sešli se pak žáci podle druhů živočichů ve skupině. Pokud ale máte výroky pro všechny stejné, můžete použít k rozdělení do skupiny jinou metodu.

Ve skupinách pak společně nad výroky debatovali a zdůvodňovali, proč daný výrok umístili do jimi vybraného sloupce.

Tím ale práce s textem neskončila. Na řadě byla klíčová slova. Vysvětlili jsme si, že klíčová slova jsou slova, která zadáváme do vyhledávače, když něco hledáme na internetu. Jsou to většinou jedno či dvě slova, která nejvíce vystihují to, co hledáme.

Každá skupinka obdržela dva papíry velikosti A6 a na ně měla společně vymyslet šest až osm klíčových slov pro jednotlivé živočichy. Opět měli začít tím, že si přečtou text v učebnici. Tentokrát ale četl nahlas vždy jen jeden ze skupiny. A pak už vymýšleli a zapisovali.

IMG_4676 IMG_4677

V poslední třetině dvouhodinovky žáci pracovali s iPadem. Jejich úkolem bylo pomocí klíčových slov vytvořit v aplikaci CloudArt slovní mrak a ten mi pak odeslat emailem. Ty žákům vytisknu a příští hodinu si jej budou moci založit do přírodovědného portfolia.

Tady musím podotknout, že největším problémem nebylo ovládání aplikace ani zasílání emailem, ale napsat vše bez chyby. I když si žáci mohou vše navzájem zkontrolovat nebo si to vzájemně opravit, stále se to některým nedaří.

IMG_0738 IMG_2289 IMG_2290 IMG_2733

 

Nakonec se nám podařil uvařit předkrm, hlavní chod i dezert. Co říkáte?

P.S. Za celé dvě vyučovací hodiny jsem si nevšimla, že by někdo nad textem převracel oči vzhůru :-)