Kmeny a kořeny v Pic Collage

2

Nedokážu každý rok odučit vyučovací hodinu podle stejného harmonogramu jako v loni. Vím, že je to pohodlné. A to především v situaci, kdy přípravu i materiály už mám nachystané. Tak proč si neulehčit práci, zejména tehdy, když je ta hodina přímo vymazlená? Prostě mi to nedá.

Něco ve mně chce změnu. S určitostí vím, že by mě opakování toho samého učiva rok co rok stále dokola nebavilo. A když to nebaví vás, tak to nebaví ani žáky. Nějak to vycítí. Podezřívám je, že mají někde v těle zabudovány malé radárky, které jsou citlivé na náladu učitele. A tak aspoň provedu upgrade. V tomto případě včely medonosné.

Konkrétně jsem se zaměřila na metodu KMENY a KOŘENY, prostřednictvím které jsem chtěla zase trochu posílit dovednosti žáků v práci ve skupině.

Po rozdělení žáků do čtyř skupin se mezi sebou domluvili, kdo v jejich skupině bude kmen a kdo kořen.

Podstata metody spočívá v tom, že žák, který zapisuje, se stává kmenem stromu. Ten má za úkol zaznamenat veškeré informace, které mu kořeny dodají. Tak jako kořeny dodávají stromu živiny.

Normálně kmen obdrží velký kus papíru a barevný fix k zaznamenání odpovědí. Já jsem ale využila aplikace Pic Collage. Každé skupině jsem rozpracovala koláž s otázkou, která tvořila základ pro práci kořenů.

IMG_4697

 

Ostatní členové skupiny se totiž stávají kořeny, které se „rozlezou“ po třídě. Jejich úkolem je oslovit kořeny jiné skupiny a položit jim otázku, kterou mají na iPadu. Zároveň odpoví na jejich otázku nejlépe, jak dovedou. Kořeny se po rozhovoru vracejí do své skupiny a svému „kmenu“ (zapisovateli) nadiktují odpověď, kterou zjistili. Ten ji zapíše do iPadu.

 

IMG_4707

Na závěr metody dojde ke sdílení zjištěných informací. Žáci, kteří představovali ve své skupině kmeny, vezmou své iPady s otázkou a odpověďmi a před všemi prezentují, co se jim podařilo zjistit. Vyučující nijak nekomentuje, zda jsou daná zjištění pravdivá či nepravdivá.

Ale jak se tedy žáci dozví, která hypotéza zjištěná od ostatních je ta správná? No přece z textu. Konkrétně z textu schovaného v obrázku pod QR kódem.

IMG_4702

Každá skupina obdržela jeden QR kód, naskenovala jej prostřednictvím aplikace QR Reader a společně si přečetli text schovaný pod obrázkem. Na jeho základě pak měli rozhodnout, zda jsou zjištění zapsaná v koláži pravdivá či nepravdivá a vyznačit to znovu do koláže.

IMG_0742 IMG_0737-2 IMG_0631

A pak jsme opět sdíleli svá zjištění, případně jsme se pokusili ostatním dovysvětlit to, čemu nerozuměli. Během této aktivity žáci měli další a další otázky o včele. Snad příště bude čas na hledání odpovědí. No schválně věděli byste odpovědi alespoň na některé?

  • Z čeho včely vyrobí propolis na obalení vetřelců v úlu?
  • Jak to včely dělají, že mají všechny buňky stejně velké?
  • Kolik matka naklade vajíček?
  • Jak dlouho žije včela?
  • Kolik květů dokáže včela za svůj život opylovat?

P.S. Myslela jsem si, že tentokrát bude iPad sloužit jen jako náhrada papíru. Podcenila jsem ale kreativitu žáků. Udělali screen načteného QR kódu, obrázek ořízli a vložili do koláže – sami od sebe.