Znáte to?

IMG_6221

Taky máte občas ten pocit, že stále učíte stejně? Stále vás něco nutí své hodiny měnit a pokaždé učit jinak? Stále hledáte nové formy, metody, postupy? Já jsem přesně ten typ! S každou odučenou hodinou mne napadají další a další věci, co jsem ještě mohla…

Zaváděním dotykových zařízení do výuky se mi otevřely nové možnosti. To zkrátka nelze nevyužít, to musím zkusit. A tak vymýšlím, vyhledávám, upravuji své nápady prověřené léty praxe a tvořím. K jednomu takovému nápadu mne přivedla výuka Mgr. Lenky Skýbové, kterou sdílela na sociálních sítích. Že pracovala s žáky prvního stupně? To přece nevadí! Všechno se dá upravit i pro žáky starší.

A výsledek? Posuďte sami.

O halogenidech a jejich nejdůležitějším zástupci kuchyňské soli si sice můžeme jen tak povídat, žáci mohou pracovat s učebnicí, ale tentokrát jsme na to šli jinak.

Fakt, že sůl se používá především při vaření, zná snad každé malé dítě. A tak jsme také vařili. Žáky jsem rozlosovala do dvojic (s použitím aplikace Decide Now!), připravili jsme papíry velikosti A3, lepidla, nůžky, pravítka a mohlo se začít.

Předem jsem připravila výroky a úkol byl následující – rozdělit výroky do tří skupin:

  • Jedlé = informace, se kterou souhlasíme
  • Nejedlé = informace, která je podle nás nepravdivá
  • Převařit = informace, se kterou bychom mohli souhlasit, ale něco málo bychom pozměnili

IMG_6214

Žáci výroky rozstříhali a přemýšleli, do kterého sloupce informaci zařadí. Rozdělením všech výroků však práce neskončila. Ve druhé fázi četli předem připravený text, který obsahoval všechny výroky – samozřejmě v pravdivé podobě. V této chvíli mohli žáci své výroky přesunout, poopravit a posléze nalepit. Hotový list s výroky si každá dvojice iPadem vyfotila.

IMG_6224 IMG_6222 IMG_6223 IMG_0009

Nyní nastal čas na klíčová slova. Vzhledem k předchozí práci s výroky byl tento úkol pro všechny doslova hračkou. Klíčová slova byla zpracována v aplikaci Cloudart a uložena v obrázcích v iPadu.

IMG_0010 IMG_6225

Z důvodu, že výuka se týkala žáků osmé třídy a má snaha prokládát práci v co nejširší míře experimentováním se již nesčetněkrát setkala s kladným ohlasem, jsme pokračovali dál vlastním pozorováním. Každá dvojice obdržela černý list papíru, misku hrubozrné soli a pomocí aplikace Magniscope sledovali žáci krystaly soli pod lupou. V této fázi jsem se jen lehce zmínila o krystalografických soustavách a prozradila jsem žákům, že kamenná sůl krystalizuje v krychlové soustavě. A nastalo hledání… Dokážeme najít pravidelný krystal tvaru krychle?

Na černém podkladu pozorovali samostatné krystaly anebo vytvářeli zajímavá seskupení krystalů, vše následně dokumentovali a fotografovali.

Posledním úkolem a vlastním výstupem bylo zpracování všech získaných výsledků v aplikaci Pic Collage. Tento výstup žáci jednak prezentovali ostatním spolužákům promítáním přes Apple TV, jednak jej zaslali mailem na mou adresu. Po vytištění tak získali další výstup, který si zařadili do svého portfolia.

IMG_6220 IMG_6219 IMG_6221 IMG_6226

Závěrečnou fází dvouhodinového bloku byl test s výberem odpovědí. Nyní se žáci přesvedčili, kolik informací si zapamatovali a které informace jim naopak unikly.

IMG_0002

Dvě hodiny chemie utekly jako voda, kluky a děvčata práce opravdu bavila, nikdo se nenudil a mne už na základě závěrečné diskuse s žáky napadají další pokusy a aktivity, které jsme ještě mohli udělat. Proč slaná voda nadnáší? Kolik soli potřebujeme ve vodě rozpustit, aby se předmět nepotopil? Jak chutná fyziologický roztok? Dokázali bychom odpařením vody z roztoku vytvořit pravidelné krystaly?

V přístím roce asi zase poskládám výukový blok jinak 😊.

Mgr. Stanislava Krpcová, ZŠ a MŠ tř. Dr. E. Beneše, Bohumín