O mně

Lenka Skýbová

Vystudovala jsem pedagogickou fakultu Ostravské univerzity obor učitelství na 1.stupni ZŠ. Téměř 15 let jsem se specializovala na výuku nejmenších žáků v 1. třídě. Aktuálně působím jako ředitelka MŠ a ZŠ ve Vřesině, kde zároveň vykonávám funkci metodika ICT. Ve svém vyučování se zaměřuji na čtenářskou gramotnost v přírodovědných předmětech. Jako absolventka kurzů RWCT a členka Klubu RWCT využívám ve výuce metod kritického myšlení, které se pokouším propojit s výukou na iPadech.

Třetím rokem se věnuji lektorování seminářů a workshopů určených učitelům zaměřeným na výuku prostřednictvím iPadů. Aktivně prezentuji na konferencích věnovaných ICT problematice. Od června 2014 jsem certifikovanou Apple Professional Development Trainer se zaměřením na iPady ve školství.

Webové stránky iPad v hodině vznikly na základě požadavků účastníků mých workshopů. Chci se zaměřovat především na publikování mých nápadů do hodin, ať už se jedná o aktivity, ze kterých vzniknou žákovské výstupy, a nebo náměty pro přípravu učitele v případě, že zatím škola nemá k dispozici dotyková zařízení pro žáky. iPad v hodinách využívám pouze jako jednu z metod. Mým cílem je, aby žáci ve výuce především přemýšleli, kriticky mysleli, měli možnost vyjádřit svůj názor a obhájit jej.

Všechny nápady a náměty do hodin a stejně tak i přípravy na vyučování, které na stránkách publikuji a budu publikovat jsou z mých vyučovacích hodin nebo z mnou lektorovaných workshopů a školení. Pokud tomu bude jinak, upozorním na tuto skutečnost přímo v dotyčném článku.

Kontakty

g- facebook youtube linkedin twitter1