iPad v praxi

iPad využívám pro několik odlišných aktivit:

iPad jako osobní nástroj

A to na prvním místě. K tomu přece iPad potažmo iPhone slouží. Naučila jsem se využívat všechny ty osobní aplikace k organizaci své práce, timemanagementu, zaznamenávání poznámek a shromažďování informací. Jelikož jsem velice časově vytížená, dokážu říct, že bez tohoto osobního nástroje se už neobejdu. A vím, že nejsem sama. I když tuto problematiku primárně neškolím, na workshopech jsem se již setkala s požadavky ukázky managementu svého času. Proto občas zveřejním článek, který se nebude primárně týkat výuky, ale učitele samotného.

iPad jako nástroj učitele

Začíná to přípravou na výuku, možnou inspirací na Pinterestu, vyhledáváním na internetu případně youtube.com, zpracováním případných pracovních listů a pokračuje prezentováním ve vyučovací hodině. Vrcholem je pak vedení žáků ke zpracování jejich vlastních výstupů v různých aplikacích na iPadu. S iPadem pracuji ve výuce od školního roku 2012/2013. Nejprve jsem na iPadu využívala především aplikace vhodné do matematiky, přírodovědy, českého jazyka apod. V současné době se ale více zaměřuji na to, aby iPad umožnil žákům rozvíjet kreativitu, uplatnit své vědomosti a dovednosti, případně v rámci prezentace obhájit svůj názor. Proto více času v hodinách věnujeme samostatné práci žáků a tvorbě jejich výstupů k danému tématu, než „ke klikání“ na přednastavených aplikacích. Na stránkách proto zveřejňuji a budu zveřejňovat převážně nápady na jednotlivé aktivity v hodinách a to jak  mnou připravené pracovní listy pro žáky, tak i výstupy, které zpracovali moji žáci.

iPad jako prezentační nástroj

Využívat k prezentaci a lektorování iPad znamená, vlastnit portfolio výstupů žáků či učitelů, jelikož slouží především jako podklad k prezentování na workshopech nebo konferencích. Zároveň mi portfolio umožňuje názorněji vysvětlit učitelům, jak v hodinách iPad využívám. Pokud chcete používat iPad jako nástroj pro vedení seminářů a workshopů pro učitele znamená to rovněž, mít nainstalováno větší množství aplikací než je obvyklé. Důvodem je potřeba ukázat učitelům nejen aplikace, které aktvině využívám já, ale jaké mohou využívat oni v případě, že mají zcela odlišnou aprobaci. Přes toto všechno raději vedu semináře a workshopy formou modelových hodin. Učitelé se na část workshopu stávají studenty a zkoušejí si výuku na vlastní kůži. Druhou část workshopu se pak na modelovou hodinu díváme z pohledu učitele a učíme se vytvářet si podklady pro jejich vlastní vyučovací hodinu. I z takovýchto seminářů zveřejňuji a budu zveřejňovat na stránkách články, které mohou sloužit jako inspirace pro ostatní.