Category Archives: Aurasma

Matematika s Aurasmou

chufuova pyramida

Matematiku v páté třídě běžně neučím. Když však mám příležitost ji suplovat, nevynechám možnost využití iPadu při výuce matematiky. Žáci 1. stupně mají na konci 2. období zvládat v matematice vyhledávat a třídit data a zároveň číst a sestavovat jednoduché tabulky. Aby tyto činnosti byly pro žáky alespoň trochu zajímavé, rozhodla jsem se vyzkoušet aplikaci s rozšířenou realitou Aurasma.