Category Archives: Quiver

Výbuch sopky

sopka

Ti, kdo učí chemii, přírodopis, fyziku, přírodovědu, zkrátka přírodní vědy, vědí, že je těžké nebo mnohdy nemožné, žákům vysvětlit podstatu nějakého jevu, aniž byste jim předvedli ukázku, pokus či pustili video. Ale úplně nejlepší je, když si to žáci vyzkouší sami. Jenže, co když se učíte o výbuchu sopky?