Category Archives: Nápady do hodin

Časová osa trochu jinak…

FullSizeRender

Všude kolem na nás dýchá podzim, ať už venku nebo uvnitř školy. Třídy a chodby jsou vyzdobeny podzimní tématikou a o podzimu se učí každým rokem na 1. stupni opakovaně, troufám si říct ve spirále.

Poznáváme živočichy savan

IMG_0156

Aplikace Photostein Lite (free verze) nebo Photostein (placená verze) je primárně určena pro vytváření různých koláží fotografií, ale my jsme ji v přírodovědě použili pro samostatnou práci žáků v tématu „podnebné pásy“, konkrétně tropický pás – travnaté oblasti.

Aplikace Mapy v matematice

grafio - myšmapa

Převádění jednotek času a míry je obecně nudná věc – alespoň pro mě, což je na druhou stranu výzva k zapojení mých šedých buněk mozkových. A tak vznikla následující hodina matematiky.

Projekt voda

pic collage2

Voda – jedna z pěti částí neživé přírody – přímo vybízí k experimentování v hodinách přírodovědy na 1. stupni. Pro úvod do projektu jsem si vybrala aplikaci Pic Collage, která umožňuje práci s klíčovými slovy a má funkci vyhledávání přímo vnořenou do aplikace, žáci tudíž nemusí vyhledávat na internetu a přebíhat z jedné aplikace do druhé.

Cestujeme po Evropě

IMG_0087

V úvodu učiva o Evropě, evropských státech a jejich hlavních městech je vhodné zjistit, co už žáci o tématu vědí. Jednou z možností je využití aplikace Skitch a jakýkoliv atlas.

Mapa předmětu

09.09.15 - 2

Úvod do předmětu pomocí jednoduché mapy. Jedno téma = jedna skupina, pak společné sdílení a doplnění pojmů do mapy. Jen jsme nestihli „dozdobit“. K práci jsme využili aplikaci Grafio.