Mapa předmětu

09.09.15 - 2

Úvod do předmětu pomocí jednoduché mapy. Jedno téma = jedna skupina, pak společné sdílení a doplnění pojmů do mapy. Jen jsme nestihli „dozdobit“. K práci jsme využili aplikaci Grafio.

Grafio je úžasným nástrojem pro tvorbu pracovních listů. Jedním z nich může být i mapa předmětu. Každým rokem se žáci setkávají s novými předměty. Taková mapa může sloužit jako nástroj pro seznámení se žáků s obsahem předmětu a naopak pro učitele může být dobrým ukazatelem množství vědomostí, které již žáci o dané problematice znají.

Varianta 1

Stačí žáky rozdělit do skupin, dát jim pracovní list s názvy témat probíraných tematických celků a nechat je společně přijít na to, co bude asi obsahem učiva. Výstupy ze skupinové práce se pak společně nasdílí v rámci třídy.

Varianta 2

Opět se jedná o skupinovou práci, ale každá skupina dostane pouze jedno téma, o kterém bude diskutovat. Ostatním pak své téma odprezentují. Každý žák si pak zaznamená tyto informace do své mapy předmětu.