Poznáváme živočichy savan

IMG_0156

Aplikace Photostein Lite (free verze) nebo Photostein (placená verze) je primárně určena pro vytváření různých koláží fotografií, ale my jsme ji v přírodovědě použili pro samostatnou práci žáků v tématu „podnebné pásy“, konkrétně tropický pás – travnaté oblasti.

Úkolem žáků bylo vytvořit koláž z fotografií nebo obrázků živočichů žijících v travnatých oblastech tropického pásu. Žáci byli rozděleni do skupin. Každá skupina měla vyhledat živočichy podle jiného zadání:

– vytvořte koláž z býložravců žijících v afrických savanách

– vytvořte koláž z živočichů, kteří žijí v australské buši

– vytvořte koláž z masožravců žijících v travnatých oblastech tropického pásu apod.

IMG_0156 IMG_0155