Časová osa trochu jinak…

FullSizeRender

Všude kolem na nás dýchá podzim, ať už venku nebo uvnitř školy. Třídy a chodby jsou vyzdobeny podzimní tématikou a o podzimu se učí každým rokem na 1. stupni opakovaně, troufám si říct ve spirále.

Jednou z možností, jak téma podzimu obzvláštnit je využití aplikace Timeline. Žáci mají za úkol do časové osy zaznamenat, jak jdou po sobě jednotlivé přírodní jevy v období září až listopad. Pokud se jedná o starší žáky, je možné jim úkol udělat náročnější a rozdělit třídu na třetiny z nichž jedna třetina zpracovává co se děje na podzim s rostlinami, druhá co dělají na podzim zvířata a třetí co dělají lidé. Podobně jako v ukázce, která se ale týká jiného ročního období – jara.

FullSizeRender

IMG_1249

IMG_1241