Seznamte se: Včela medonosná

bee-676753_1920

Rozhodla jsem se, že občas sem zveřejním celou svou vyučovací hodinu včetně přípravy a materiálů ke stažení. Klidně stahujte, používejte ve výuce či přizpůsobte svým žákům či sobě samotným. Hodiny jsou vyzkoušené v praxi převážně s žáky 4. a 5. třídy základní školy. Tady je první z nich a má název „Seznamte se: Včela medonosná“.

Seznamte se: Včela Medonosná

Zkoumáme obrázek

Na úvod hodiny dostanou žáci do dvojice obrázek se zvětšenou částí včelích tykadel. Jejich úkolem je obrázek si prohlédnout a navrhnout, co je na obrázku. Vyučující nepotvrdí ani nevyvrátí jejich správné či nesprávné odpovědi a rozdá jim další obrázek, tentokrát se zvětšeninou části křídla včely. Žáci opět přemýšlejí, co je na obrázku. Na závěr aktivity prozradí žákům vyučující správnou odpověď pomocí celého obrázku, ze kterého pocházejí zvětšeniny. Tím bude odhaleno téma vyučovací hodiny.

bee-676753_1920

 

seznamte se včela medonosná – příloha č.1

Kmeny a kořeny

Rozdělíme žáky do čtyř skupin. Každá skupina obdrží jednu otázku odlišenou barevně od ostatních, bílý papír velikosti A3, lepidlo a fix (rovněž každá skupina jinou barvu).

 

seznamte se včela medonosná příloha č. 7

Každá skupina nalepí svou otázku na bílý papír. Následně se žáci pokusí na otázku odpovědět, jeden žák ze skupiny odpovědi zapíše fixem čitelně na papír. V tuto chvíli vyučující žákům vysvětlí metodu kmeny a kořeny, aniž by došlo ke sdílení odpovědí, které už žáci mají zapsány na papírech.

Podstata metody spočívá v tom, že žák, který zapisuje, se stává kmenem stromu. Ten má za úkol zaznamenat veškeré informace, které mu kořeny dodají. Tak jako kořeny dodávají stromu živiny. Ostatní členové skupiny se stávají kořeny, které se „rozlezou“ po třídě. Jejich úkolem je oslovit kořeny jiné skupiny a položit jim otázku, kterou mají nalepenou na svém papíře. Zároveň odpoví na jejich otázku nejlépe, jak dovedou. Kořeny se po rozhovoru vracejí do své skupiny a svému „kmenu“ (zapisovateli) nadiktují odpověď, kterou zjistili. Ten ji zapíše na papír.

Na závěr metody dojde ke sdílení zjištěných informací. Žáci, kteří představovali ve své skupině kmeny, vezmou své papíry s otázkou a odpověďmi a před všemi prezentují, co se jim podařilo zjistit. Vyučující nijak nekomentuje, zda jsou daná zjištění pravdivá či nepravdivá.

Práce s textem – QR Kódy

Aby bylo čtení textu pro žáky zajímavější, je text umístěn na fotografii, která je zakódovaná do QR kódu. Každý žák obdrží jednoduchý pracovní list, který slouží k zaznamenání odpovědí získaných přečtením textu. Po třídě jsou rozvěšeny čtyři QR kódy. Žáci pomocí dotykových zařízení a aplikace QR Reader naskenují QR kód, přečtou si krátký text a zaznamenají si odpověď. Po té pokračují skenováním dalšího kódu. Každý žák ze skupiny pracuje samostatně, může se však se spolužákem poradit. Na závěr aktivity proběhne ve skupině a následně ve třídě sdílení zjištěných informací.

 

 

seznamte se včela medonosná - příloha č. 6 seznamte se včela medonosná - příloha č. 5

 

seznamte se včela medonosná - příloha č.3 seznamte se včela medonosná - příloha č. 4

Kresba včely

Žáci si otevřou na dotykovém zařízení aplikaci Hello Color Pencil a pomocí jednoduchých nástrojů nakreslí obrázek včely. Jelikož budou obrázek včely používat pro tvorbu videa v aplikaci ChatterPix, jejíž podstata je práce s obličejem, je vhodné upozornit žáky, aby kreslili především hlavu včely. Následně obrázek uloží, aby jej mohli využít při tvorbě videa.

Tvorba videa – příprava textu

Každý žák obdrží čtvrtku papíru, na kterou si napíší maximálně 10 vět o včele medonosné. Žáci musí mít na paměti, že text budou následně nahrávat do aplikace. Mohou však zvolit jakýkoli slohový útvar. Mohou si vymyslet příběh, podat zprávu nebo může včela povídat o sobě v první osobě.

Tvorba videa – práce s aplikací

Žáci tvoří videozáznam v aplikaci ChatterPix Kids. Pokud žáci aplikaci neznají, je potřeba věnovat před samotným začátkem této aktivity čas na ukázku, jak se s aplikací pracuje.

Prezentace důkazů o učení

Žáci si ve skupinách navzájem své videozáznamy pustí, následně vyberou za skupinu jeden, který autor, pokud souhlasí, pustí celé třídě. Každý žák pak svůj videozáznam nasdílí buď prostřednictvím cloudových služeb, evernote či emailem.