Od iCON Prague k vyučovací hodině

deštný les

Jedním z hlavních témat letošního ročníku iCON Prague 2015 byl kromě skečnoutingu Evernote a jelikož Evernote používám už nějaký ten pátek, začala jsem přemýšlet, jak by se dal využít ve výuce. Takže jsem se spojila s Danielem Gamrotem, podle mého největším odborníkem na Evernote u nás, dali jsme hlavy dohromady a vytvořili pilotní projekt pro žáky 5. třídy naší základní školy.

Hlavním smyslem projektu je transformovat Evernote do školního prostředí, využít jej ke sdílení materiálů všeho druhu od textů, odkazů na webové stránky, sdílení obrázků, videí, vlastních výstupů žáků až k odevzdávání domácích úkolů. Zároveň chceme naplno využít jeho archivačních možností pro tvorbu žákovského portfolia tak, aby žáci při absolvování páté třídy z naší školy odcházeli s plnohodnotným základem digitálního portfolia.

Projekt je teprve v plenkách, občas se ještě objeví nějaký ten technický problém, ale žáci se už v prostředí Evernote docela obstojně vyznají. A jak jej tedy ve výuce konkrétně využíváme? Pokusím se to ukázat na konkrétním příkladu poslední vyučovací hodiny.

V úvodu hodiny si žáci v Evernote prohlíželi tento obrázek:

deštný les

 

Jejich úkolem bylo ve dvojicích diskutovat o tom, co na fotografii vidí a zařadit toto prostředí do příslušného podnebného pásu. Následně nám své závěry nasdíleli v rámci třídy. A na co páťáci přišli?

„Myslíme si, že to je deštný prales, je tam hodně stromů a jsou vysoké.“

„Takové vysoké listnaté stromy u nás nemáme, takže to nemůže být mírný pás.“

„Subtropický pás to taky není, když jsem byl v Řecku, nic takového tam nebylo.“

„V deštném lese skoro pořád prší a to bílé je pára stoupající vzhůru.“

Vyučovací hodina pokračovala prací ve skupinách. Třída se pomocí barevných kartiček rozdělila do čtyř skupin. Každý žák obdržel list papíru s poměrně náročným textem o tropickém deštném lese, který byl rozdělený do čtyř odstavců. Jednotlivé skupiny si vylosovaly „svůj odstavec se svou otázkou“ a pak už následovalo společné čtení a vzájemné vysvětlování textu tak, jak tomu žáci rozuměli.

tropický deštný prales

A pak zase přišel na řadu Evernote. Pro každou skupinu byla ve sdíleném zápisníku nachystána poznámka s videem s rozšiřujícími informacemi k danému tématu skupiny.

IMG_5968

 

Žáci si vzali iPad, našli tichý koutek ve třídě nebo na chodbě a zabrali se do sledování svého videa. A pak už si jen zaznamenávali své postřehy. Bohužel tady vyučovací hodina skončila a jelikož další bude až příští týden, využila jsem toho a požádala žáky, aby se doma přihlásili na Evernote a prohlédli si i zbývající videa.

V příští hodině každá skupina zpracuje na dotykovém zařízení iPad v aplikaci Keynote jeden slide jako odpověď na jejich otázku, zkompletujeme v jednu prezentaci a pak už nás bude čekat jen závěrečné sdílení informací, které jednotlivé skupiny zjistily. Velmi se na to těším, jelikož už po dnešní hodině žáci živě diskutovali o ničení deštných pralesů, hledali výrobky, ve kterých je palmový olej a zajímali se o obchody s výrobky se značkou Fair Trade.

Naše úplně běžná vyučovací hodina, bez Evernote by to ale bylo dost složité. Ano používáme i cloudová uložiště, ale s Evernote to je jednodušší a pro mě i pro žáky pohodlnější. Ale jak jsem napsala na začátku, náš projekt je teprve v plenkách. Ani já sama netuším, kam až s Evernote dojdeme na konci školního roku.

Přesto všechno jsem přesvědčena, že to má smysl. Možná je to taky odpověď i na otázku pana Veselovského o používání dotykových zařízení ve výuce, která zazněla při rozhovoru s Petrem Márou.

A co říct závěrem? Snad jen jednu větu.

Před týdnem žáci objevili v Evernote chat…