Výbuch sopky

sopka

Ti, kdo učí chemii, přírodopis, fyziku, přírodovědu, zkrátka přírodní vědy, vědí, že je těžké nebo mnohdy nemožné, žákům vysvětlit podstatu nějakého jevu, aniž byste jim předvedli ukázku, pokus či pustili video. Ale úplně nejlepší je, když si to žáci vyzkouší sami. Jenže, co když se učíte o výbuchu sopky?

Jednou z možností je využít aplikaci Quiver – 3D Coloring App. Jedná se o aplikaci patřící k tzv. augmented reality (rozšířená realita). Stačí si na webových stránkách www.quivervision.com stáhnout marker, což je speciální obrázek, který umí aplikace „přečíst“, a vybarvit jej jako omalovánku. My jsme si stáhli sopku.

Potom už jen vemte iPad, spusťte aplikaci Quiver, namiřte ji na vybarvený obrázek a můžete objevovat.