Projekt voda

pic collage2

Voda – jedna z pěti částí neživé přírody – přímo vybízí k experimentování v hodinách přírodovědy na 1. stupni. Pro úvod do projektu jsem si vybrala aplikaci Pic Collage, která umožňuje práci s klíčovými slovy a má funkci vyhledávání přímo vnořenou do aplikace, žáci tudíž nemusí vyhledávat na internetu a přebíhat z jedné aplikace do druhé.

A co bylo úkolem? Nejdříve jsme se rozdělili do dvojic. Každá dvojice měla za úkol napsat na papír co nejvíce slov týkajících se vody. Konkrétně jaké různé podoby může mít voda – řeka, moře, rampouch… Vytvořili si tak klíčová slova, která následně využívali v aplikaci. V Pic Collage měli vyhledat obrázky nejméně šesti různých podob vody a pojmenovat je.

Celá aktivita měla sloužit jako úvod do tématu neživá příroda – voda, se kterým jsme pracovali celý měsíc prostřednictvím pokusů a experimentů, také jsme poznávali vodu jako velmi nebezpečný živel a počítali jsme spotřebu vody.

pic collage1 pic collage2 pic collage1