Aplikace Mapy v matematice

grafio - myšmapa

Převádění jednotek času a míry je obecně nudná věc – alespoň pro mě, což je na druhou stranu výzva k zapojení mých šedých buněk mozkových. A tak vznikla následující hodina matematiky.

V aplikaci grafio jsem vytvořila jednoduchou myšlenkovou mapu.

grafio - myšmapa

Každý žák obdržel vytištěnou myšlenkovou mapu (viz. obrázek) a pomocí aplikace mapy na iPadu vyhledali nejkratší cestu z Ostravy do ostatních měst. Do vytištěné mapy si zaznamenali počet km a čas.

mapy2

 

Následně se pomocí výpočtů snaží potvrdit či vyvrátit následující výroky:

– cesta z Ostravy do Amsterdamu a zpět je delší než cesta z Ostravy do Madridu

– cesta z Ostravy do Říme trvá 795 minut

– cesta z Ostravy do Berlína trvá o půl hodiny déle než cesta z Ostravy do Budapešti

– cesta do Rigy trvá méně minut než cesta do Paříže

mapy

Důležité bylo, aby žáci své vyjádření, zda je výrok pravdivý či nepravdivý podpořili reálnými matematickými operacemi, které zaznamenají na papír.

mapy1

 

Na závěr hodiny proběhlo vzájemné sdílení toho, jak jednotliví žáci došli k závěru, že je výrok pravdivý či nepravdivý, a jaké typy výpočtů použili.